Terms of use

Η ιστοσελίδα Ggu.gr δε συλλέγει δεδομένα των χρηστών της, εκτός και αν αυτά παραχωρηθούν εθελοντικά από τους ίδιους. Όποια πληροφορία παραχωρηθεί εθελοντικά από χρήστες δεν πωλείται ή παραχωρείται για οποιονδήποτε λόγο σε τρίτους(διαφημιστές και συνεργάτες), εκτός και αν δοθεί η συναίνεση του χρήστη ή μετά από ανακοίνωση σε εμφανές σημείο της σελίδας. Η ιστοσελίδα Ggu.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει δεδομένα για μέτρηση της κίνησης σε αυτή, ή για στατιστικούς λόγους και για παροχή ανώνυμων πληροφοριών σε διαφημιστές και συνεργάτες. Σε καμία περίπτωση δε θα διαμοιραστούν προσωπικά δεδομένα με τρίτους(πέραν αστυνομικών Αρχών σε περίπτωση διάπραξης αξιόποινης πράξης). Τα όποια δεδομένα που τυχόν συλλεχθούν θα μοιράζονται ανώνυμα για λόγους διαφημίσεων και απόδοσής τους. Σε περίπτωση διαγραφής λογαριασμού ενός χρήστη(είτε λόγω παραβίασης όρων χρήσης, ή λόγω ηθελημένης πράξης από το χρήστη και ιδιοκτήτη του λογαριασμού) όλα τα δεδομένα τα οποία τον αφορούν και είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή θα διαγράφονται άμεσα. Οι επισκέπτες(εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες) θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συλλέγονται μη προσωπικές τους πληροφορίες με κάθε «κλικ» σε σύνδεσμο της σελίδας για λόγους στατιστικών αναλύσεων και βελτίωσης της δομής της ιστοσελίδας. Οι όροι αυτοί ισχύουν από τις 11/03/2017 και η ιστοσελίδα διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησής τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Συνδρομητής ή χρήστης της σελίδας ονομάζεται οποιοσδήποτε δημιουργεί, χρησιμοποιεί και διατηρεί λογαριασμό στην OnLine πλατφόρμα της Ggu.gr και είναι απολύτως υπεύθυνος για τις πράξεις του, θετικές, αρνητικές, ή εγκληματικές. Ο συνδρομητής ή χρήστης έχει το δικαίωμα να σχολιάζει στις αναρτήσεις της ιστοσελίδας, αλλά του παρέχονται και άλλες δυνατότητες, παραπάνω από αυτές ενός επισκέπτη.

Ο συνδρομητής ή χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το λογαριασμό του(τόσο για το ψευδώνυμο, όσο και τον κωδικό αλλά και τη φύλαξη αυτού με ασφαλή τρόπο) και οποιαδήποτε ενέργειά του θα συσχετίζεται με το λογαριασμό του. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης μπορεί να απευθυνθεί στην ειδική φόρμα ανάκτησης του κωδικού του, βάσει άλλων στοιχείων που έχει εισάγει στην πλατφόρμα, προσωπικά ή μη.

Η ιστοσελίδα Ggu.gr δεν είναι υπεύθυνη για την κακή ή κακόβουλη χρήση της από τους επισκέπτες, συνδρομητές ή χρήστες της και δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε συσκευή που συνδέεται με αυτή, ή για οποιαδήποτε βλάβη σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό εξοπλισμό, αλλά και βλάβη της τηλεφωνικής γραμμής και άλλων(καλωδίων Internet, διακομιστών, Modem, υπολογιστικών συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, κονσολών και κινητών τηλεφώνων ή Tablets). Η ευθύνη για την συντήρηση και την καλή λειτουργία των ανωτέρω ανήκει στο χρήστη των υπηρεσιών και ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο των συσκευών.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας Ggu.gr απαγορεύεται να δημοσιεύουν ή να αποστέλλουν υλικό το οποίο είναι παράνομο, προσβλητικό, παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, απειλητικό, δυσφημιστικό ή κακόβουλο με οποιονδήποτε τρόπο και κακοπροαίρετο για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης απαγορεύεται η ανάρτηση ανίερου, βλάσφημου και σεξιστικού περιεχομένου, άσεμνου ή που βοηθά ή οδηγεί και παροτρύνει την πρόκληση εγκληματικής πράξης ή δραστηριότητας.

Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση περιεχομένου ή συνδέσμων ιστοσελίδων, περιοδικών ή οποιασδήποτε πλατφόρμας ή πηγής που είναι ανταγωνιστικά με την ιστοσελίδα Ggu.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα Ggu.gr περιέχει υλικό που είναι προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες όπως κείμενα, φωτογραφίες, video, γραφικά, και μουσικά εφέ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Ggu.gr έχει πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους, αλλά και βάσει διεθνών συνθηκών. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό της Ggu.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο. Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, υλικού το οποίο φιλοξενεί το Ggu.gr χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταποίηση ή μετατροπή και αναδημοσίευση κειμένων και άρθρων που ανήκουν στην ιστοσελίδα και τους συγγραφείς αυτών χωρίς έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της σελίδας. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να αντιμετωπιστεί ποινικά, βάσει του ν. 2121/1993, σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία αυτής.

Οποιοδήποτε υλικό κατεβαστεί(Download) από διακομιστές της ιστοσελίδας Ggu.gr χρησιμοποιείται με ευθύνη του ατόμου που το κατέβασε. Η ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες σε υπολογιστικά συστήματα ή άλλες συσκευές από υλικό που κατεβάστηκε από τους διακομιστές της. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκμετάλλευση για οποιοδήποτε λόγο με οποιοδήποτε σκοπό του υλικού αυτού. Απαγορεύεται ρητά η εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώθηκε από διακομιστές της Ggu.gr χωρίς γραπτή άδεια των διαχειριστών της. Οι χρήστες που μεταφορτώνουν αρχεία της Ggu.gr δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα πάνω σε αυτά.

Η Ggu.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την εκμετάλλευση υλικού που «ανέβηκε» ηθελημένα ή μη σε διακομιστές της από τρίτους. Την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης που χρησιμοποιεί το υλικό.

Η ιστοσελίδα Ggu.gr και οι ιδιοκτήτες της δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του Ggu.gr και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Η Ggu.gr και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρίες, καθώς και οι εταιρίες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.

Το δικαίωμα του αρθρογράφου στη σελίδα μπορεί να δοθεί και να αφαιρεθεί από τους κύριους διαχειριστές ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο, στον οποιοδήποτε και από οποιονδήποτε αρθρογράφο από τους κύριους αρθρογράφους της σελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η Ggu.gr διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι της υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο της, ιδιωτικό ή μη για την αποφυγή πρόκλησης αξιόποινων πράξεων και προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι οι σχετικές συζητήσεις είναι νόμιμες και υγιείς και συντάσσονται με εθνικούς ή διεθνείς νόμους, αλλά και τον κώδικα δεοντολογίας. Η Ggu.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύει περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο, αλλά και να διαγράψει και να τροποποιήσει υλικό στη σελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες της.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας Ggu.gr συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στην Ggu.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.

Η Ggu.gr ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Η Ggu έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και ηθελημένα ή αθέλητα, λόγω τεχνικού ή άλλου προβλήματος.

H Ggu δεν είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά χρηστών της και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν με τη νομοθεσία του κράτους ή τους κανονισμούς της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει την πλήρη συνεργασία με τις Αρχές σε περίπτωση διάπραξης αξιόποινης πράξης, ωστόσο θα διατηρήσει την ανωνυμία όλων των χρηστών, εκτός του υπόπτου χρήστη της υπηρεσίας.

Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση της Ggu.gr σύμφωνα με αυτούς.

Η Ggu.gr έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στη σελίδα τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων, των χρηστών και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).

Η Ggu.gr μπορεί να αποκλείσει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη της σελίδας εάν θεωρεί ότι παραβιάζει τους άνωθεν όρους χρήσης της χωρίς ρητή ή γραπτή προηγούμενη προειδοποίηση.

Οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών μόνο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και ασφάλειας του συνόλου των χρηστών της πλατφόρμας, αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας, διατήρησης ή αναβάθμισης αυτής.